Untitled


   
 
  IRMAKLAR BOLGESi TARİHİ
Paylaş ***Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi vardır.Eski adı SAMUHSARdır. KAYNAK orada yaşayan eski büyüklerimizn anlatımıdır. SAMİSHARİ ne demektir. Bizler; Gürcistan'ın güneyi-Dağıstan'ın batısı-Azarbaycn'ın kuzeyi-Türkiye'nin doğusu. Yani bizler "AHISKA" lıyız. Ahıska'dan 4 boy gelmiştir.

1. boy, Suloban Şavşat'a. 2. boy, Aydın köyü Ardanuç'a. 3. boy, Kılıçkaya köyü Yusufeli'ne. 4. boy, Sirya köyü Artvin'e

Aydın Köyü (TANZOT)'nden dağılmıştır. Irmaklar;Aşağı ve yukarı olmak üzere tek yerleşim yeridir.Nüfusun yoğunluğundan dolayı aşağı ve yukarı olarak adlandırılmıştır.

Karsniya ve Acı Kiraz mevkii bölgelerinde Ermeniler yaşamakta idi.

Gürcü Kraliçesi 2.Tamara'nın ikiz oğlu vrdır. Biri ARTUN- diğeri BATUM'dur. Artvin soradan LİVANE olmuştur. Soradan da ARTUN değiştirilerek Artvin olarak kayıtlara geçmitir. Ancak Gürcü Kraliçesi 2.TAMARA'nın bölgedeki ermenilerin ticaratteki ağırlığını ve maden kaynaklarını ermenistan kırallığına aktarmasındaki rahatsızlığından dolayı, Artvn'i KIRK (40) yıl baskı altında tutarak asimile etmiştir. Şavşat Sağara Yaylasının bir tarafı Meydancık'tır. bir tarafıda Ardanuç Aşağı Irmaklardır.Her ikiside bölgelere etkin -İlçeleri'nin sonunda ve birer nüfusları kalabalık Nahiyeler'dir.Her ikiside tarım hayvancılık ve madenle uğraşmaktadır. Yusufeli'nin ermenilere yakın köyleri Ahıskalı'dır ve asimile olarak GÜRCÜ olmuştur. Şavşat Meydancık'ın bütün Köyleri asimile olarak GÜRCÜ olmuştur. Ancak; Artvin'nin içinde de Ermeniler çoğunluktadır.Ancak etkin değillerdir.Çünkü bürokrasiyi oluşturmaktadır. BERTA taş köprüsü Tamara'nın eseridir. Fakat BERTA yol ayrımıdır.Ardanuç'ta BİCA (BİCİ)(Küçük) geçiş ve denetleme noktasıdır.SOĞABAN (Camili Mahl.)TAMARA'nın köşkü vardı.Yöre halkı şimdi KİLİSE olarak bilir.Rusya'da Wiladimir İliç Lenin (bolşevikler)devrimi başlattığında, Ermeniler bölgeyi ilenmiş altınları gömerek bölgeyi terk etmişleredir.Gömülerinide bıraktıklarında yatır veya mezar süsü vermişlerdir.

Fakat Artvin halkı, Ermeniler bizleri yok edecek diye batıya (kaçakaçlık döneminde) İstanbul Beykoz'a kadar yürüyerek gelmişlerdir.3 (ÜÇ)ay gibi bir zamanda.

Kilise denilen Tepeden ÜÇ kanal vardır.Kanal Kireç taşından oyulmuştur. 1.Kanal, Karsniya Köyüne doğru. 2.Kanal, Çidil-Güdat bağlıca 'ya doğru. 3.Kanal, Acı Kiraz'a doğru. 3.Kanal, Nejat amcanın mereğinin altında erezyona uğramıştır.Çünkü o bölgenin altı Kuyat Mahallesinden görülür, killi tabaka ve erezyon bölgesidir.

IRMAKLAR Nahiye'dir.Oysaki, asimile edilememiştir.Zaman yetmemiştir.Çünkü Rusya'da Menşevikler ve Bolşevik hareketleri başlamıştır.Yer isimleri gelenek görenek değiştirilmiştir.Yani ayak uydurulmuştur.Sami 3 (ÜÇ) demektir.Hari SU demektir.SAMİSHARİ ÜçIRMAKLAR olarak - Ardanuç İlçesinden halk Samishari Aşağı Irmaklar Nahiyesi'ni GÜRCÜ KOLU olarak tarif eder.Yöre halkı özellikle SAMSHAR diye telafuz eder.


Birkaç Gürcü kelimesi sıralayalım Türkçe karşılığında. ZEDVAKE yukarıda geniş düzlük demektir. Kibe MERDİVEN demektir. BİBİ hala demektir. ÇEMİKARA buraya gel demektir. ÇADİ mısır ekmeğidir. PURİ normal ekmektir. İSTİKANİ bardak demektir. SİTELA kırmızı toprak demektir. ĞARİ öKÜZ DEMEKTİR. MOSO Tosun demektir. ASİYE Altında demektir. ADEKİ Kalk DACEKİ Otur demektir. AKUŞKA Lazca pencere çerçevesi demektir.

Ayrıca Irmaklarda MEGREL yani lazlarda vardı, ancak hizmetçilik ve çobanlık yaparlardı.Lazlarda yer edinmek maksadıyla Karadenizin sahil kenarında yerleştiler.Eskiden, Rize'nin Fındıklı ilçesi de Artvin'e bağlı İlçe idi.Ardeşen, Pazar, Fındıklı, Arhavi, Hopa'nın yarısı, Borçka'nın 3te 1'i dil bilen (MEGREL) lazdır. Lazların bölgesel etkinliği ve gücü etkili olmadığından Ermenilerin en son terk ettikleri Karadeniz Kıyı Şeridine yerleşmiştirler ve tarım-hayvancılık-Sanayi alanları yeterli olamadığından dolayı, Rize'li Sayın Zihni Derin adlı kişi Rusya'dan bölgesel özellikleri veya iklimi açısından aynı olan ÇAY bitkisini ekmiş ve verim alındıktan çok sonraları bölgesel kalkınma başlamıştır.Bu tarhte 1950 yıllarına dayanır.Sonradan Devlet Çay İşletmeleri kurulmuştur.

ÜÇ IRMAKLAR: 1.Çonat mevkiinden gelen deredir.2.Karsniya (kapıköy) mevkiinden gelen deredir.3.Yayladan gelen su KARAGÖL (BEŞ GÖL) idi,kaynak erezyona uğradı ABANATAVUL oldu.

ABANA çok-güçlü-akımlı demektir, TAVUL kaynak suyu demektir.Irmakların SAMİHARİ ismi budur.

Yine Soğoban (camili) mahallesinde de bir adet içme suyu vardır.Adı TAVUL'dur.Yöre sakinleri TUVAL olarak adlandırırlar.

93 Rus harbi KAÇAKAÇLIK dönemini AYRICA Türki'yedeki Şehir ve İlçe ismleri ve yaşam şkliyle anlatabilirim. biz. AHISKALI'yız. Ben ERDAL ÖNAL Camili Mahallesinden Hafız Oğlu, Molla Mehmet oğlu, Demirci Tevfik oğlu, Nevzat Önal'lın oğlu, A.Nuri Önal'ın büyük oğluyum.Büyük Ninemiz FİRÜZA (gökteki yıldız) Kontrum Köyü esnaf ve ticaret eşrafı FERHAT ağa'nın kızı;Firüza nineden öğrendim.Bizdeki ağalık kişilerin para - toprak ve çevresine olan duyarlılık zenginliğidir.

BİLBİLAN-YALAĞUZÇAM ÜZERİNDEN ARDAHAN ŞAVAŞINA KATILANLAR DAN TESPİT EDİLENLER
1- Artvin Sinkot ( Sümbüllü ) köyünden Ahmet Ağa ; Kadir Ağa’nın kardeşinin oğludur. Hastahanede iken Ruslara esir düştükten sonra Ruslarca ‘’ Vatan Haini ‘’ Batum’da idam edildi.

2- Artvin Merkezin’den Coşkunoğlu Arslan Bey.

3- Artvin Varaçkan ( Varlık ) köyünden Aksakaloğlu Muhammed Bey.

4- Artvin Vazriya ( Vezir ) köyünden Çaloğlu Süleyman Bey.

5- Artvin Varaçkan ( Varlık ) köyünden Cumhuroğlu Mustafa Bey.

6- Artvin Vazriya ( Vezir ) köyünden Keleşoğullarından Hasan Efendi.

7- Artvin Vazriya ( Vezir ) köyünden Keleşoğullarından Abbas Efendi.

8- Artvin Omana ( Ormanlı ) köyünden ( Şehit ) Kamışoğlu Ahmet Ağa .

9- Artvin Omana ( Ormanlı ) köyünden Kamışoğlu Ahmet Ağa’nın oğlu Hüsnü Efendi.

10- Artvin İrsa ( Erenler ) köyünden Ali Efendi.

11- Artvin Vazriya ( Vezirköy )’den Avcıoğullarından Şükrü Ağa.

12- Artvin Sirıya ( Zeytinlik ) köyünden Keşoğlu Yusaf Ağa.

13- Artvin Melo ( Sarıbudak ) köyünden Yalağuzoğullarından Hafız Efendi oğlu Ali Efendi.

14- Artvin Kuvarshan ( Bakırköy ) köyünden Karabağ’dan gelme aileden; Hasan Bey.

15- Ardanuç Sagara ( Sakarya ) köyü Cola mahallesinden Hacı Şaban Efendioğullarından Molla Recep Efendi.

16- Ardanuç Basa ( Yolüstü ) köyünden 1300 doğumlu Nezir Ağaoğlu Bey .

17- Ardanuç Samısgar ( Irmaklar ) köyünden meşhur Yusuf Pehlivan’ın oğlu Arslan Pehlivan.

18- Ardanuç Kontrom ( Yolağzı ) köyünden Şerif oğlu Ali Efendi

19- Ardanuç Anagert ( Cevizli ) köyünden Şirin oğlu Cevri Ağa.

20- Ardanuç Basa ( Yolüstü ) köyünden Şamlıoğullarından Yusuf Oğlu ( Şehit ) Molla Rüştü.

21- Ardanuç Masalahet ( Naldöken ) köyünden Kahya Efendi Oğullarından ( Şehit ) Şükrü Bey.

22- Ardanuç Hamegöret ( Hamurlu ) köyünden Tahsin Aktaş.

23- Ardanuç Hamegöret ( Hamurlu ) köyünden Yakup Şimşek.

24- Ardanuç Hamegöret ( Hamurlu ) köyünden Refik Çiçek.

25- Ardanuç Haravul ( Harmanlı ) köyünden Molla Limon Genç.

26- Ardanuç Ahıza ( Avcılar ) köyünden Mahmud Ağa.

27- Ardanuç Samusgar ( Irmaklar ) köyünden Küçük Ağa

IRMAKLAR BÖLGESİ
 
Kullanıcı adı:
Şifre:
İŞTARSAN BEGANMA :(
 
Reklam
 
YAŞAMA DAİR HERŞEY
 


NELER YAPILABİLİR
 
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ , KIŞIN kayak, YAZIN BOL BOL Oksijen ALINIR , ÇAM SAKIZI TOPLAYABİLİRSİNİZ MALİSUKANDA GUSNİYA PINARIN DAN SOĞUK SU İÇEBİLİRSİNİZ . SAMUSHAR Tarihi AHŞAP EVLERİNDE KONAKLAYABİLİRSİNİZ .